Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Umowa na DK8 podpisana

01 września 2010

Mostostal Warszawa, wraz z partnerem – Accioną Insfraestructuras, rozbuduje drogę krajową nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego do Radziejowic.

Podpisanie umowy na realizację kontraktu odbyło się 31 sierpnia. Konsorcjum reprezentowali: Jerzy Wójcik, Pełnomocnik Mostostalu Warszawa oraz Jose Angel Andres Lopez, Pełnomocnik Acciony Infraestructuras.
Ze strony zamawiającego dokumenty sygnowali Elżbieta Brenda, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Anna Gronkiewicz, Z-ca Dyr. Oddziału ds. Ekonomiczno - Finansowych.

Prace, które wykonamy zostały podzielone na następujące etapy:

• Etap I: Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 8 na przecięciu z ul. Skierniewicką w km 413+619,94
• Etap II: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego – Radziejowice (bez węzła) od km 408+753 do km 418+400
• Etap III: Budowa węzła drogowego w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 419+050
• Etap IV: Budowa węzła drogowego w Adamowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 409+588

Termin realizacji umowy to 18 miesięcy, z przerwami na okresy zimowe, od dnia rozpoczęcia robót.
Wartość kontraktu wynosi 190,86 mln zł brutto.