Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Udanych połowów!

19 lipca 2014

Przystań rybacka w Mechelinkach gotowa!!! Dnia 19 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie przystani rybackiej w Mechelinkach. Za przebieg kontraktu odpowiedzialny był Departament Ochrony Środowiska Mostostalu Warszawa SA. W zakres projektu weszła rozbudowa i wyposażenie morskiej przystani. W ramach projektu, między innymi, przewidziano: - budowę dwukondygnacyjnego budynku warsztatowo - socjalnego o powierzchni użytkowej ok. 270m2,

- budowę jednokondygnacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o powierzchni użytkowej ok. 270m2,
- budowę boksów na osprzęt rybacki (pięć budynków o powierzchni ok. 90 m2 każdy),
- budowę żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok. 100 m3;
- budowę pomostu żelbetowego o długości ok 175 metrów, szerokości 4,5 metra, rzędnej drewnianego pokładu +3 m. n.p.m. posadowionego na dwupalowych podporach o rozstawie 10,00 metrów, zwieńczonych żelbetowym oczepem wraz z wyposażeniem,
- budowę stalowego pomostu pomocniczego o długości ok 55 metrów, posadowionego na układzie pali Ø 508/12,5 i Ø 1016/14
- budowę przystani rybackiej, którą tworzą: falochrony pływające mocowane do pali stalowych o Ø 711/12,5 mm,
- budowę odcinka wału przeciwsztormowego o długości ok. 206,5 m metrów, rzędnej korony wału +3,5 m n.p.m.
- budowę fundamentów wciągarek i rolek (zespołów głowic z przewłokami) wbudowanych w wał od strony lądu w formie płyt żelbetowych posadowionych na prefabrykowanych palach żelbetowych z żelbetowa ścieżką umożliwiającą komunikację pomiędzy fundamentami wraz z dalbą zwrotną.

Realizacja Przystani Rybackiej była ciekawym wyzwaniem, głównie z uwagi na jej złożoność. Ponad połowę zakresu inwestycji stanowiły obiekty hydrotechniczne – morskie. Poza standardowymi problemami, występującymi na każdej budowie, musieliśmy stawiać czoła takim czynnikom jak sztormy czy zalodzenia, które nie jednokrotnie burzyły nasze plany. Finalnie jednak dzięki sprawnej współpracy i determinacji wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania powstał obiekt, który bezdyskusyjnie poprawi warunki pracy miejscowych Rybaków i jednocześnie będzie stanowił dodatkowy walor turystyczny Gminy Kosakowo - powiedział Hubert Pizon – kierownik kontraktu.