Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Tydzień Bezpieczeństwa na budowach największych wykonawców

05 maja 2014

5 maja 2014 roku na budowach firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie rozpocznie się Tydzień Bezpieczeństwa. Działania związane z propagowaniem kultury BHP zostaną podjęte na setkach budów w całej Polsce.

Jest to pierwsza wspólna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia przeprowadzona na tak szeroką skalę i w tym samym czasie. To niepowtarzalna okazja do dotarcia nie tylko do pracowników sił własnych, ale także
do większości firm podwykonawczych na polskim rynku.
Ideę kampanii na rzecz bezpieczeństwa oddaje hasło przewodnie: „Wszystko zaczyna się ode mnie – bezpiecznie ja, bezpieczni my”.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bardzo starannie przygotowali się do Tygodnia Bezpieczeństwa. Już kilka miesięcy wcześniej wśród pracowników została przeprowadzona kampania informacyjna
i plakatowa. Opracowano również „Księgę Pomysłów”, która stanowi zbiór działań do przeprowadzenia w Tygodniu Bezpieczeństwa. Każda z firm wybrała pomysły, które zrealizuje w tym czasie na swoich budowach.
Na budowach Mostostalu Warszawa w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbędą się liczne szkolenia, prelekcje i pokazy. Szkolenia pracowników obejmować będą zarówno istotne tematy z zakresu BHP, prac na wysokościach
i poniżej poziomu 0, jak i technik ratowniczych. Na wielu budowach szkolenia zostaną przeprowadzone pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej i będą one dotyczyły gaszenia pożarów. Podczas takich szkoleń pracownicy zapoznają się także z nowościami z zakresu ochrony osobistej. Tematy prelekcji, jakie zaplanowano na Tydzień Bezpieczeństwa, to m.in.: poprawność wykonywania z zachowaniem przepisów BHP robót ziemnych, drogowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz robót wykończeniowych. Firma zewnętrzna – Budopol – przeprowadzi prelekcję na temat zasad bezpiecznego transportu materiałów przy użyciu żurawi wieżowych. W ramach inicjatywy Kwadrans dla BHP na budowach zostaną przeprowadzone pogadanki o postępowaniu w sytuacjach awaryjnych oraz o tym, jak takim sytuacjom zapobiec. Pracownicy zostaną również przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem.
Tydzień Bezpieczeństwa to czas, w którym sygnatariusze Porozumienia podwoją wysiłki w dążeniu do celu „zero wypadków”. Zaangażowanie tak licznej grupy pozwala mieć nadzieję na zmianę kultury bezpieczeństwa zarówno we własnych firmach, jak i podwykonawczych.

Efekty działań Porozumienia są już widoczne. Wszyscy członkowie Porozumienia, tj. osiem firm - Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Skanska
i Warbud, stawiają podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie BHP. Także sposób oceny ryzyka na budowie jest taki sam dla wszystkich,
co oznacza, że jest ono oceniane w odniesieniu do zadania i wiąże się
z każdorazowym przygotowaniem IBWR. We wszystkich firmach obowiązują również te same wytyczne dotyczące szkoleń dla pracowników
i podwykonawców. Trwa proces wdrażania okularów ochronnych. Od początku drugiego półrocza br. staną się one standardem wyposażenia dla każdego, kto znajdzie się na terenie budowy.
Tydzień Bezpieczeństwa to kolejna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia służąca poprawie bezpieczeństwa. Statystycznie na polskich budowach ginie 120 osób w ciągu roku. Czas to zmienić.