Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Tydzień Bezpieczeństwa 2024

14 maja 2024

Wystartował Tydzień Bezpieczeństwa w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie! Tegorocznej, XI już edycji wydarzenia, towarzyszy hasło: "WSZYSTKO W PORZĄDKU" hasztag#OGARNIĘTE". 

W tym roku akcja skupia się na konieczności utrzymania porządku na placach budowy oraz utrwalaniu kultury odpowiedzialnego zachowania nie tylko w pracy, lecz także poza nią. 

Tydzień Bezpieczeństwa, który odbywa się między 13 a 17 maja to czas pełen szkoleń, prezentacji oraz warsztatów, podczas których eksperci dzielą się wiedzą w celu zwiększania poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa. 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to organizacja zrzeszająca największe firmy budowlane w Polsce. Celem inicjatywy jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.

grafika. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.