Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Tydzień Bezpieczeństwa 2023 r. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

17 kwietnia 2023

Za niecały miesiąc rozpoczynamy Tydzień Bezpieczeństwa w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Jubileuszowa edycja ma twarz i głos reprezentantów wszystkich firm zrzeszonych w Porozumieniu. Jeden film, jeden przekaz potwierdza, że w kwestii bezpieczeństwa nie ma między liderami branży budowlanej żadnych różnic! 

Tegorocznemu Tygodniowi Bezpieczeństwa, który odbędzie się w dniach 15-21 maja towarzyszy hasło: „Stop ma moc. Uważam nie narażam”.

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to organizacja zrzeszająca największe firmy budowlane w Polsce. Celem inicjatywy jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.