Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

TIBUCON sprawdzi się w biurze!

14 lutego 2014

Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa zakończył pracę nad kolejnym projektem europejskim. Prototypowy czujnik z powodzeniem może być wykorzystywany w budynkach biurowych.

Mostostal Warszawa w konsorcjum z międzynarodowymi firmami (E&L Architects, Giroa Sociedad Anonima, Fundación Tekniker) i instytutami naukowymi (University of Southampton, Katholieke Hogenschool Kempen) stworzył rozwiązanie pozwalające na bardziej efektywne niż dotychczas ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń.

- Opracowany system kryjący się pod nazwą TIBUCON to sieć samozasilających, bezprzewodowych czujników, które umożliwiają sterowanie systemami grzewczo-klimatyzacyjnymi w budynkach biurowych. – mówi Piotr Dymarski, Koordynator Projektu z Mostostalu Warszawa.
- Czujnik nie potrzebuje ani baterii ani kabli elektrycznych. Pozyskuje energię zasilającą z otoczenia i może być łatwo zainstalowany w pomieszczeniach – dodaje.

TIBUCON to innowacyjne rozwiązanie. Wykorzystanie energooszczędnej technologii komunikacji bezprzewodowej TIBUMAC do sterowania systemami HVAC٭ przez sensory, zmniejsza zużycie infrastruktury kablowej, która stanowi znaczny koszt instalacji. Specjalnie opracowane algorytmy pozwalają na bardziej optymalne zarządzanie systemami HVAC. Dodatkowo, zastosowanie systemów samozasilających eliminuje potrzebę stosowania baterii, które wymagałyby późniejszej utylizacji.
Wszystkie te czynniki sprawiają, że struktura HVAC w zakresie zużycia energii i komfortu cieplnego może być bardziej wydajna niż wcześniej – twierdzi Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa.

Wspierany finansowo przez Unię Europejską projekt rozpoczął się we wrześniu 2010 roku. Zwieńczeniem prowadzonych prac była demonstracja wyników w budynkach w San Sebastian oraz w Warszawie.

- W hiszpańskim budynku zainstalowaliśmy czujniki monitorujące warunki panujące wewnątrz mieszkań. Naszym zadaniem było wskazanie właścicielowi obiektu usprawnień instalacji zmierzających do zwiększenia komfortu użytkowników mieszkań. Zarządca budynku zaakceptował zmiany w instalacji. Sensory posłużyły jako narzędzia do zbierania danych temperaturowych w różnych mieszkaniach. Na podstawie tych danych mogliśmy dokonać analiz i wyciągnąć wnioski i dać rekomendacje. Dzięki nim zwiększyliśmy komfort cieplny o 25%.W polskim budynku biurowym czujniki, które posłużyły do sterowania systemami grzewczo chłodzącymi w czasie rzeczywistym, przyczyniły się nie tylko do polepszenia komfortu, ale również do redukcji energii o 15%. – przedstawia wyniki badań Piotr Dymarski.

Więcej informacji na temat sposobu działania czujników oraz innowacyjnym energooszczędnym protokole komunikacji TIBUMAC, znajduje się na stronie tibucon.info. Pod wskazanym adresem można skontaktować się z partnerami konsorcjum za pomocą specjalnego formularza oraz pobrać interesującą nas dokumentację.

٭Heating,Ventilation, Air Conditioning oznacza branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się: ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją.

ZOBACZ FILM O PROJEKCIE !

Pozostałe informacje:

http://www.tibucon.eu/index.html

TIBUCON na arenie europejskiej