Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

TIBUCON na arenie europejskiej

09 grudnia 2011

To spotkanie zgromadziło ponad 1200 przedstawicieli świata nauki polityki i biznesu. Wśród zaproszonych obok powszechnie znanych osobistości nie zabrakło reprezentantów Mostostalu Warszawa.

Innovation Convention 2011 zorganizowana przez Komisję Europejską odbyła się w dniach 5 - 6 grudnia. Podczas konwencji omówiono kwestie innowacyjności oraz jej wpływu na rynek pracy i rozwój gospodarczy. Zastanawiano się nad tym, czy inwestycje w nowe technologie mogą być jedną z recept na kryzys oraz jak zwiększyć współpracę nauki i biznesu.
 
Wśród uczestników spotkania znaleźli się między innymi: Jose Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Chan Fung Fu-Chun, Dyrektor Generalny WHO, Leszek Borysewicz, wicerektor Uniwersytetu w Cambridge, Richard Dawkins, ewolucjonista i słynny popularyzator, Eric Schmidt, szef firmy Google. 

W trakcie seminarium, oprócz wykładów i dyskusji panelowych zaprezentowano pięćdziesiąt najlepszych projektów naukowo-badawczych wspieranych finansowo przez UE.
Na stoisku pod patronatem polskiej prezydencji znalazły się trzy prezentacje, wśród nich koordynowany przez Mostostal Warszawa projekt TIBUCON.
Piotr Dymarski z Biura Analiz i Rozwoju zapoznał zgromadzonych z pierwszym prototypowym czujnikiem, który będzie używany do sterowania systemami grzewczo-klimatyzacyjnymi w budynkach biurowych za pomocą sieci bezprzewodowej. Czujnik nie potrzebuje ani baterii ani kabli elektrycznych. Wytwarza energię zasilającą z otoczenia (tzw. harvesting system) i może być instalowany w dowolnym miejscu budynku.

Więcej szczegółów:
Innovation Convention 2011 
TIBUCON