Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Targi Infrastruktura 2008

17 października 2008

Tradycją stał się już udział Mostostalu Warszawa i Acciony Infrastruktura w Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej. W tym roku przedstawiciele firm zaangażowanych w projekty infrastrukturalne spotkali się w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 15 – 17 października.

W tegorocznej, szóstej już edycji targów wzięło udział ponad 100 wystawców z kraju i z zagranicy. Zaprezentowali oni produkty i usługi dla każdego z etapów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zwiedzający mieli okazję poznać najnowsze rozwiązania wykorzystywane w budownictwie drogowym.

W trakcie imprezy odbyły się konferencje poświęcone trzem głównym blokom tematycznym: ekologii, bezpieczeństwu w mieście i na drodze oraz inwestycjom infrastrukturalnym. Mostostal Warszawa był współorganizatorem jednego ze spotkań tematycznych – IV Forum Polskiego Kongresu Drogowego. Temat debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury, Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i organizacji ekologicznych brzmiał:„Przygotowanie projektów drogowych a ochrona środowiska. Jak sprawnie przygotować inwestycje infrastrukturalne w świetle nowych wymogów ekologicznych?”.