Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Szpital w Elblągu

19 sierpnia 2011

Mostostal Warszawa podpisał umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu. W ramach projektu wybudujemy nowy budynek, w którym znajdą się: Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna Sterylizatornia.

Nowopowstały budynek szpitalny składał się będzie z dwóch kondygnacji nadziemnych i dwóch podziemnych oraz w pełni przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdą się dwie sale chorych (po pięć łóżek każda) z wewnętrznymi punktami obserwacyjnymi oraz dwa pokoje jednoosobowe.
Na I piętrze zlokalizowane zostaną: Blok Operacyjny z ośmioma salami operacyjnymi z zapleczem oraz osobne szatnie dla chirurgów, pielęgniarek i pozostałego personelu.

Połączenie obecnego budynku szpitala z nowym obiektem zapewni istniejący łącznik prowadzący do głównego węzła komunikacji windowej oraz nowej windy.
Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią połączy winda do transportu materiałów i narzędzi wysterylizowanych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii skomunikowany zostanie ze szpitalem oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym za pomocą łącznika, a z Blokiem Operacyjnym - windy czystej.

Prace obejmą wykonanie instalacji wewnętrznych takich jak: instalacja gazów medycznych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, pary technologicznej, wentylacji i klimatyzacji, sieć wodno-kanalizacyjną, węzeł cieplny oraz instalacje: teletechniczne, elektryczne i tablic rozdzielczych. W ramach umowy zakupiony zostanie również sprzęt medyczny: lampy, kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne i jednostki sufitowe.

Do wykonania obiektu zużyte zostanie: około 4112 m3 betonu oraz 498 t stali zbrojeniowej. Sieci i przyłącza (sanitarne, deszczowe, wodociągowe, drenaż, sieci tlenu) osiągną długość bliską 1300 m. Sieci sanitarne i deszczowe sięgną głębokości od 3,5 do około 7 m. 

Wartość kontraktu, który zakończy się w czerwcu 2013 r., wyniesie 42,46 mln brutto. Za jego realizację odpowiadał będzie Region Północny.

Dane techniczne:
powierzchnia użytkowa: 5 010,77 m²
kubatura netto: 42 560,29 m³