Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Szpital Okulistyczny w Krakowie

20 grudnia 2010

Mostostal Warszawa zawarł umowę na rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. Budowa, za którą odpowiadał będzie Region Południowy potrwa do grudnia przyszłego roku.

Powierzone nam zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych p.n.:    „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelu typu „LIPSK” z przeznaczeniem na Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, c.o. z kotłownią gazową, instalacjami elektrycznymi wysoko i słaboprądowymi, oświetleniem terenu, budową parkingów i wjazdów wraz z budynkiem strażnika, oraz przebudową ulicy Osieckiego z włączeniem do ulicy Kantorowickiej, wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej, zasilania energetycznego z dostosowaniem stacji TRAFO nr 2330 i przebudową linii kablowych nn ze stacji TRAFO, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej”.

Inwestycję wartą 25,36 mln brutto, wykonamy jako lider konsorcjum zawartego z Accioną Infraestructuras oraz Cezarym Myślińskim PHU „Cemax” – Partner.