Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Światło w tunelu!

01 sierpnia 2014

Mostostal Warszawa w dniu 22 lipca zakończył prace związane z tunelem pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków. Prace zakończyły się 22 lipca a dziś tunel jest już przejezdny.

Podstawowe dane kontraktu:

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. Departament Infrastruktury Południe

Nazwa Budowy: Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków

Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

Data podpisania umowy: 02.04.2013

Data Rozpoczęcia: 16.04.2013

Umowna data zakończenia robót: 22.07.2014

Charakterystyka projektu: Celem realizacyjnym była budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków , będącym układem drogowym stanowiącym bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą krajową DK 1 (ul. Beskidzką) w km 1+682,41 w dzielnicy Wartogłowiec.
Umowna wartość: 13 728 302,26 PLN brutto

Budowa Tunelu drogowego pod DK-1 ( rygiel tunelu - ok. 640 m3 betonu):
Długość całkowita – 45,5 m
Rozpiętość w osiach – 13,9 m
Skrajnia pionowa – 4,5 m
Klasa obciążenia – A
Ok. 640 m3 betonu
Budowa murów oporowych – ściany szczelinowe (ponad 3 100 m3 betonu) oraz mury „kątowe” (ponad 400 m3 betonu)
Budowa klatek schodowych
Ekrany akustyczne
Maty akustyczne
Budowa drogi nr 1 (przejazd pod DK-1), przebudowa drogi nr 2, ulicy Goździków, ulicy Skotnica, ulicy Cmentarnej – łączna długość ponad 750 m.
Budowa skrzyżowania – Rondo
Budowa chodników i ścieżek rowerowych – ponad 3 800 m2
Oznakowanie poziome i pionowe
Przebudowa/budowa sieci kanalizacyjnej wraz z montażem przepompowni o wydajnosci 41dm3/s wraz ze zbiornikiem retencyjnym o poj. 47m3
Przebudowa sieci wodociągowych
Przebudowa sieci gazowych
Prace elektryczne: budowa oświetlenia, przebudowa linii SN, NN, budowa przyłącza dla przepompowni
Przebudowa sieci teletechnicznych

„Kontrakt z uwagi szereg czynników m.in. konieczność koordynacji robót z wykonawcą trwającej równolegle inwestycji dot. przebudowy DK-1, wysoki poziom wód gruntowych, położenie inwestycji w terenie zurbanizowanym, nie należał do najłatwiejszych i był dużym wyzwaniem. Pomimo wszystkich problemów, udało się zrealizować zadanie w założonym terminie, co daje Nam ogromną satysfakcję” – powiedział na koniec Bartłomiej Kasprzyk, Kierownik Kontraktu