Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stawiamy na innowacyjność

12 marca 2010

W pierwszych dniach marca, w ramach prowadzonych przez firmę działań mających na celu wspieranie i stosowanie innowacyjnych technologii w budownictwie, Mostostal Warszawa S.A. podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwie umowy o realizację projektów celowych.

Pierwszy z projektów pt „Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne zwiększające wydajność budowy nawierzchni asfaltowych” realizowany jest we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych „na ciepło”. Proponowane rozwiązanie ma umożliwić rozkładanie mieszanki w niskich temperaturach powietrza oraz ograniczyć zużycie energii potrzebnej do produkcji mieszanki w Wytwórni Mas Bitumicznych.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne, które pozwolą wyznaczyć odpowiednie parametry mieszanki mineralno-asfaltowej, a także zostaną wykonane odcinki prototypowe, które pozwolą na poprawne wdrożenie technologii mieszanek na ciepło do produkcji.
Łączna wartość projektu wynosi 2 905 000, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 1 397 850. Projekt będzie realizowany przez 3 lata.

Drugi z projektów pt. „Miejski Budynek Jutra 2030” (MBJ2030) realizowany jest we współpracy z firmą Acciona Nieruchomości oraz jednostkami naukowym: Instytutem Techniki Budowlanej oraz Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej.
Zagadnienia badawcze projektu skupiają się na opracowaniu szeregu rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych umożliwiających wznoszenie budynków wielorodzinnych charakteryzujących się wysoką energooszczędnością, dbałością o środowisko, niewielkim użyciem surowców naturalnych jak również oferujących wysoki komfort ich mieszkańcom. Projekt obejmuje współpracę naukowców z wielu dziedzin, w tym: budownictwa, akustyki, architektury, energii odnawialnej, instalacji czy fizyki budowli. W ramach projektu zostanie wybudowany budynek wielorodzinny prezentujący wyniki przeprowadzonych badań, jego oddanie do użytku planowane jest na rok 2015.
Łączna wartość projektu wynosi 7 460 300 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 1 946 265. Projekt będzie realizowany przez 4 lata.