Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stara Kotłownia w Olsztynie

14 kwietnia 2011

Zabytkowy budynek kotłowni na terenie olsztyńskiego miasteczka uniwersyteckiego Kortowo zostanie zaadaptowany na potrzeby Centrum Edukacji Technologicznej – miejsca gdzie w formie wystaw będą prezentowane osiągnięcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie nauk technicznych.

Umowa ze szkołą wyższą na realizację inwestycji pt. Modernizacja i rozbudowa obiektu na Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” o wartości 12,7 mln zł podpisana została 13 kwietnia. Dokument w imieniu inwestora sygnował Rektor UWM, prof. dr hab. Józef Górniewicz, natomiast wykonawcę reprezentował Rafał Kur, dyrektor olsztyńskiego oddziału działającego w ramach struktur Regionu Północnego Mostostalu Warszawa.
Na Centrum składać się będą sale ekspozycji osiągnięć technologicznych uczelni, dział archiwalny i dydaktyczny. Wnętrza XIX-wiecznego budynku staną się również miejscem spotkań przedsiębiorców i naukowców.
Prace budowlane przy zabytkowym obiekcie, który powstał w latach 1884-1889, będą nadzorowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. By zachować dawny klimat i specyfikę miejsca pozostawione zostaną kotły La Monte’a i zsypy węglowe. Dzięki temu zobrazowana zostanie historyczna funkcja obiektu.
Rozebrany i odrestaurowany zostanie charakterystyczny ceglany krzywy komin kotłowni który służył wielu pokoleniom studentów kierunków inżynieryjnych do ćwiczeń geodezyjnych. Kubatura modernizowanego obiektu wynosi 12 780 m3, a prace budowlane potrwają do końca roku.