Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stadion Wisły Kraków

17 listopada 2010

Mostostal Warszawa zawarł umowę na dokończenie modernizacji stadionu Wisły Kraków – trybuny północnej.

Podpisanie kontraktu miało miejsce 5 listopada. Kraków reprezentował prezydent Jacek Majchrowski, natomiast Mostostal Warszawa – Alojzy Malczak, Dyrektor Regionu Południowego.
Na dokończenie modernizacji stadionu mamy dwa miesiące od daty podpisania umowy. Wartość zamówienia wynosi 16,4 mln zł brutto.