Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stacja Kraków Główny

08 kwietnia 2011

Przebudujemy najważniejszą stację kolejową Krakowa. Nowe oblicze dworca poznamy tuż przed EURO 2012 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA powierzyła nam 4 kwietnia kontrakt pn. Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego.
Zadanie, realizowane jest w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej ( POIiŚ 7.3-7) i ma na celu usprawnienie komunikacji miejskiej, poprzez integrację różnych gałęzi transportu, tak aby umożliwiła ona sprawną i bezpieczną obsługę uczestników EURO 2012.

Obecny stan techniczny i estetyczny dworca wymagał dostosowania do ogólnoeuropejskich standardów. Zastrzeżenia budziły m.in. przejście podziemne „Magda”, w którym brakuje oświetlenia awaryjnego oraz niesprawny, funkcjonujący od 1993 r., system nagłośnienia i informacji dla podróżnych.

Modernizacja, którą przeprowadzimy wspólnie z Accioną Infraestructuras, potrwa 19 miesięcy i kosztować będzie ponad 126 mln zł. brutto. Obejmie zabudowę nowych nawierzchni peronów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace związane z oświetleniem zasadniczym i ewakuacyjnym, informacją wizualną dla podróżnych, nagłośnieniem peronów i tunelu „Magda” oraz dźwiękowym systemem ostrzegania i monitoringiem.
Naprawione zostaną wiaty, elementy małej architektury oraz ciągi komunikacyjne prowadzące z peronów na parkingi, w tym wymienione będą konstrukcje klatek schodowych, kabiny i szyby wind wraz z wydłużeniem na płytę parkingową.

Wśród licznych korzyści jakie zapewni przebudowa znajdą się: ograniczenie dźwięków i wibracji powstających podczas przejazdu pociągu oraz zabezpieczenie tuneli: ”Magda” i samochodowego W-Z, przed działaniem zjawisk atmosferycznych.
Dodatkowo stacja Kraków Główny będzie nie tylko lepiej dostosowana dla potrzeb służb ratunkowych i porządkowych, ale i przystosowana do realizacji oferty przewozowej uwzględniającej użycie nowoczesnych zespołów trakcyjnych, szynobusów i wagonów. Wpłynie to na skrócenie czasu odprawy pociągów, zwiększenie przepustowości, a co za tym idzie podniesienie poziomu obsługi i zwiększenie satysfakcji pasażerów.