Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stacja flotacji wystartowała

03 lipca 2010

Mostostal Warszawa zakończył budowę stacji flotacji ciśnieniowej w Zakładzie Wodociągu Północnego. Jej uroczystego otwarcia dokonała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Nasza spółka realizowała kontrakt od września 2008 roku wraz z Seen Technologie i Energotechniką dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA. Uroczystość uruchomienia stacji rozpoczęła się przemówieniem prezydent stolicy, która podkreśliła, że dzięki budowie tego nowoczesnego obiektu aż jedna trzecia mieszkańców Warszawy będzie miała w swoich kranach smaczniejszą wodę. Podziękowała również wszystkim osobom uczestniczącym w procesie realizacji za ich zaangażowanie, dzięki czemu stację uruchomiono w terminie.

Po przemówieniu Hanna Gronkiewicz – Waltz wraz z zaproszonymi gośćmi udała się przed budynek flotacji, gdzie dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej inwestycji. Kolejnym punktem programu była prezentacja procesu budowy stacji uzdatniania, którą wygłosili przedstawiciele konsorcjum w nowopowstałym obiekcie, po czym odbyło się jego zwiedzanie. W międzyczasie głos zabrali Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, prezesi Mostostalu Warszawa i Seen Technologie oraz członek zarządu MPWiK – Adam Chwieduk.

Prezes Popiołek podziękował naszym partnerom z konsorcjum za tak dobrą współpracę i zaznaczył, że budową stacji flotacji ciśnieniowej zajmowały się firmy od zawsze związane z Warszawą. Dodał też, że jest dumny, iż Mostostal, który ma za sobą 65 lat bogatej tradycji i doświadczenia realizuje najważniejsze inwestycje w stolicy – Niedawno w obecności pani prezydent rozpoczynaliśmy budowę Muzeum Warszawskiej Pragi, a dziś uruchamiamy pierwszą w Polsce stację flotacji ciśnieniowej.

Z kolei Rafał Lipiński, prezes Seen Technologie nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki budowie obiektu polskie firmy zdobyły referencje umożliwiające im konkurowanie z zagranicznymi przedsiębiorcami. Podkreślił też, że z uwagi na unikatowy charakter inwestycji jej realizacja wymagała ścisłej współpracy nauki i biznesu. Na koniec Adam Chwieduk z MPWiK podziękował konsorcjum za tak dobrą współpracę i życzył Warszawie, by wszystkie realizowane tu inwestycje kończyły się takim sukcesem.

W Mostostalu Warszawa za realizację kontraktu odpowiedzialna była Dyrekcja Ochrony Środowiska.