Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Spotkanie z premierem

20 lutego 2008

Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, której członkiem jest Mostostal Warszawa, 20 lutego zorganizowała w hotelu Marriott śniadanie robocze firm członkowskich z Waldemarem Pawlakiem, wicepremierem rządu i Ministrem Gospodarki. Spotkanie poświęcone było współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Hiszpanią oraz obecnej sytuacji rynkowej w naszym kraju.

Omówione zostały kierunki polityki gospodarczej Polski i możliwości poprawy warunków działalności inwestorów zagranicznych. Podnoszono kwestię strategii w zakresie innowacyjności i poprawy konkurencyjności naszego kraju na rynku międzynarodowym.

Przedstawione zostały również propozycje zmian w prawodawstwie, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce oraz działania administracji państwowej w zakresie promocji gospodarki i zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych do naszego kraju.

Wicepremier Pawlak w swoim wystąpieniu podkreślał potrzeby tworzenia lepszych regulacji prawnych, przyjaznych przedsiębiorcom, potrzebę rozwoju partnerstwa publiczno - prywatnego oraz prowadzenia polityki gospodarczej zachęcającej inwestorów zagranicznych do działalności na rynku polskim.