Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Spółka z Grupy Mostostal Warszawa z kontraktem o wartości 24,95 mln zł

21 maja 2020

20 maja br. należąca do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa spółka AMK Kraków S.A. zawarła z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. kontrakt na zabudowę linii do produkcji dwutonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium na Wydziale Pieca Szybowego. Wartość umowy wynosi 24,95 mln zł netto.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. to jeden z kluczowych i wieloletnich klientów AMK Kraków S.A. Obecnie AMK Kraków kończy realizację innego zadania zleconego przez Hutę: prace projektowe w ramach modernizacji układu odciągowego wentylacji Namiarowni Wydziału PSP.

Zawarty kontrakt jest trzecim, który AMK Kraków pozyskała w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna wartość umów podpisanych w tym okresie wynosi 51,8 mln zł netto.

AMK Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA, AMK Kraków S.A., Mostostal Kielce SA, Mostostal Płock SA, z bogatym doświadczeniem w sektorach oil[&]gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.