Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Spółka z Grupy Mostostal Warszawa z kontraktem na ponad 22 mln zł

27 kwietnia 2021

Mostostal Kielce, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, podpisała kontrakt z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na modernizację wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego na al. Jana Pawła II. Wartość umowy to ponad 22 mln zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbiórka istniejącego wiaduktu północnego oraz zaprojektowanie i budowa nowego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego  (droga powiatowa nr 3034C) nad Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 5). Zgodnie z harmonogramem robót, Wykonawca planuje osiągnąć stadium przejezdności do końca stycznia 2022 roku. Do tego czasu ruch pojazdów zostanie przekierowany na zmodernizowany w 2017 r. wiadukt południowy. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na połowę przyszłego roku. 

- Podpisany kontrakt jest świadectwem efektywnej dywersyfikacji usług, którą Mostostal Kielce prezentuje w ramach budownictwa infrastrukturalnego. Oprócz budowy stalowych obiektów mostowych rozwijamy kompleksową realizację inwestycji w tym projektowanie oraz branże drogową, konstrukcyjną i instalacyjną. Mamy już doświadczenie w podobnych realizacjach dla administracji publicznej, jak chociażby oddana do użytku w 2020 r. kładka pieszo-rowerowa na wyspę Bolko w Opolu. Cieszymy się, że będziemy mogli zmodernizować tak ważną dla bydgoszczan przeprawę jak wiadukt na Wyżynach. Jestem przekonany, że efekt naszej pracy będzie służył mieszkańcom przez lata – mówi Krzysztof Rusiecki, Prezes Zarządu Mostostalu Kielce.

Mostostal Kielce specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa i inwestycji przemysłowych. W swojej działalności wykorzystuje potencjał własnych warsztatów produkcyjnych o mocach 1000 ton konstrukcji miesięcznie. Aktualnie realizuje głównie kontrakty w obszarze infrastruktury budując odcinki dróg wraz z nowymi mostami, wiaduktami i kładkami dla pieszych. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, produkuje i montuje tysiące ton konstrukcji stalowych dla budowy nowych bloków energetycznych oraz instalacji oczyszczania spalin dla dostawców nowoczesnych technologii ochrony środowiska. Od 1998 r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.