Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Skonfiguruj swoją kładkę z kompozytów

24 lutego 2023

Opracowane przez Mostostal Warszawa przęsła kładek z betonu zbrojonego kompozytem FRP są oferowane jako elementy gotowe do wbudowania. Celem dalszego ułatwienia użycia tego rozwiązania przez zamawiających i projektantów udostępniamy interaktywny konfigurator kompozytowych kładek.

Konfigurator kładek z kompozytów to interaktywne narzędzie, które pozwala określić podstawowe parametry przęsła takie jak wymiary, kolorystyka, wymagania zamawiającego. Po skonfigurowaniu kładki z kompozytów, system  wygeneruje raport zawierający dane techniczne oraz rysunek gabarytowy, co usprawni etap sporządzania koncepcji projektów.1

Kliknij, żeby przejść do konfiguratora kładek z kompozytów.

2

Cechy techniczne i technologiczne innowacyjnych kompozytowych przęseł

Prefabrykowane kładki z betonu zbrojonego kompozytem FRP oferują szereg zalet technicznych przynoszących zarządcom infrastruktury konkretne korzyści. Przęsła charakteryzują się wydłużonym projektowanym czasem użytkowania – co najmniej 50 lat. Jest to przyjęty w projekcie przedział czasu, w którym konstrukcja lub jej część ma być użytkowana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i przewidywanym utrzymaniem, bez potrzeby dużych napraw. Brak łuszczących się powłok malarskich, brak konieczności odnawiania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych oraz konserwacji elementów odwadniających, a szczególnie brak korozji zbrojenia, co mogłoby wiązać się z koniecznością uzupełniania ubytków betonu i w najgorszym przypadku prowadzić do zamknięcia ruchu, minimalizują zakres napraw i koszty utrzymania obiektu. Montaż gotowych prefabrykatów  redukuje zakres i uciążliwość prac realizowanych w miejscu budowy, przez co umożliwia ochronę cennych przyrodniczo obszarów, jak np. Natura 2000.

Zastosowanie kanałów wewnątrz płyty znacząco obniża ciężar przęsła co ułatwia transport i manipulowanie obiektem na budowie, a także zmniejsza zużycie betonu co wpływa na koszty i środowisko.

Zalety technologiczne omawianego rozwiązania przynoszą korzyści dla wykonawców. Podstawową zaletą jest szybsza realizacja prac. Przęsło dostarczane jest jako element gotowy do wbudowania, posiada wykonane w zakładzie prefabrykacji: nawierzchnię, powłoki malarskie, łożyska; montaż przęsła oraz balustrad odbywa się w ciągu jednego dnia. To przekłada się na niższe koszty prowadzenia budowy. Nie bez znaczenia jest również realizacja prac niezależnie od warunków pogodowych.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o technologii kładek z kompozytów.
Kliknij, żeby przejść do konfiguratora kładek z kompozytów.

Fot. MW.