Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Sieć wodociągowa dla Nowego Sącza

16 lipca 2010

Mostostal Warszawa podpisał 15 lipca trzy umowy z Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o.

Kontrakt nr 1 pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej etap I”, projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” został podzielony na cztery części z czego trzy wygrał Mostostal Warszawa w konsorcjum z Accioną Infraestructuras.
Na podpisaniu umów obecni byli ze strony zamawiającego Janusz Adamek, prezes zarządu oraz Krzysztof Głuc, wiceprezes zarządu Wodociągów. Konsorcjum reprezentowali: Jerzy Binkiewicz, wiceprezes Mostostalu Warszawa oraz dwaj przedstawiciele Acciony: Jorge Ferre i Yves Marchand.

Wartość brutto poszczególnych kontraktów to:
I: 15 775 072,64 zł
II: 13 320 070,68 zł
IV: 38 069 407,37 zł

Na wykonanie każdej części mamy 17 miesięcy od podpisania umowy, a w zakres prac wchodzą:

CZĘŚĆ I: 
Zadanie nr 1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla osiedla Zawada-Brzeziny w Nowym Sączu.

CZĘŚĆ II:
Zadanie nr 2 - Kolektor sanitarny wraz z siecią kanalizacyjną rozdzielczą oraz rozdzielczą siecią wodociągową dla osiedla Jamnica w Nowym Sączu.
Zadanie nr 3 - Rozdzielcza sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Graniczna-Bielowicka.
Zadanie nr 4 - Magistrala dosyłowa do zbiornika „Zawada" miasto Nowy Sącz.
Zadanie nr 5 - Zbiornik wyrównawczy „Poręba" miasto Nowy Sącz.
Zadanie nr 6 - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla osiedla Błonia - miasto Nowy Sącz.

CZĘŚĆ IV:
Zadanie nr 7 - Kanalizacja dla osiedla Cyganowice w Starym Sączu - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 8 - Kanalizacja w Łazach Biegonickich - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 9 - Kolektor sanitarny B, Stary Sącz-Nowy Sącz, ul. Elektrodowa - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 13 - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla osiedla Jana Pawła II w Starym Sączu - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 14 - Kanalizacja w Barcicach - miasto i gmina Stary Sącz.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Region Południe.