Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Seminarium Future-Bridge

03 października 2008

Jarosław Popiołek, prezes Mostostalu Warszawa 29 września zainaugurował międzynarodowe seminarium poświęcone wznoszeniu mostów z kompozytów polimerowych. Konferencja, której gospodarzami byli Mostostal i Acciona Infrastruktura zorganizowana została w ramach europejskiego projektu Future-Bridge.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli środowiska akademickiego, firm budowlanych oraz mediów branżowych. Jego głównym celem było zaprezentowanie dotychczasowych wyników pracy nad projektem Future-Bridge. Prezes Mostostalu Warszawa w swoim wystąpieniu podkreślił, że kompozyty polimerowe mogą mieć w przyszłości bardzo duże znaczenie w rozwoju rynku budowlanego a w szczególności budownictwa mostowego. Dodał również, że dla Mostostalu zaangażowanie się w projekt było czymś oczywistym, gdyż spółka od początku swojej działalności jest nierozerwalnie związana z budownictwem inżynierskim a portfolio wykonany przez nią inwestycji obejmuje zarówno najwyższe, najdłuższe, jak i najnowocześniejsze mosty w Polsce. Jarosław Popiołek podziękował Politechnice Warszawskiej za jej pomoc i merytoryczne wsparcie w organizacji przedsięwzięcia.

Tematem pierwszej prezentacji, którą wygłosił Henryk Zobel, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej były warszawskie przeprawy, przy modernizacji których w przyszłości będzie można zastosować kompozyty polimerowe. Następnie o idei projektu Future-Bridge opowiedział jego koordynator, Javier Bonilla Diaz z Acciony Infrastruktura. Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat poświęcony mostom z elementami polimerowymi wzniesionymi w Europie i poza jej granicami, przygotowany przez Claude Renard z OCV Reinforcements. Prezentację Mostostalu Warszawa, poświeconą technologii produkcji elementów kompozytowych, takich jak belki mostów, płyty, czy ściany działowe zaprezentowała Agnieszka Giluń z Biura Analiz i Rozwoju firmy.

Martin Poljansek ze Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) przedstawił wyniki badań kompozytowej belki mostu o długości prawie 14 m. Dane pozyskane dzięki przeprowadzonym testom zostaną wykorzystane w projekcie przy budowie dwóch mostów, w których ustrój nośny będzie w całości wykonany z materiałów kompozytowych. Bardzo ważna była również prezentacja macedońskiej firmy Mikrosom, która wskazała na możliwości zautomatyzowania procesu wytwarzania elementów kompozytowych, co przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów ich produkcji.

Prezentacja cz. 1 (16,6 MB)

Prezentacja cz. 2 (15,2 MB)