Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Sala koncertowa w Sosnowcu gotowa

29 maja 2013

Mostostal Warszawa zakończył budowę sali koncertowej na terenie Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. To największe audytorium w mieście.

Kontrakt prowadzony dla Gminy Sosnowiec trwał ponad półtora roku. Objął budowę sali koncertowej na 500 widzów wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną oraz parkingiem. Prace budowlane prowadzone były na terenie istniejącej szkoły oraz poza obrysem obiektu. Część istniejącego budynku została wyburzona a pozostała przebudowana.

Nowy obiekt jest atrakcyjny pod względem wysokich parametrów akustycznych, jak i walorów estetycznych. Oprócz głównego audytorium w jego wnętrzu znajdują się: sala kameralna na 167 miejsc, specjalnie wyciszone pomieszczenia do ćwiczeń i studio nagrań. W budynku można organizować zarówno koncerty, przesłuchania, konkursy i audycje muzyczne, jak i konferencje oraz wykłady.

Wartość inwestycji to 35,7 mln zł, z czego 17,8 mln zł wynosi dofinansowanie unijne - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013.