Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Sala koncertowa w Sosnowcu

29 lipca 2011

W ostatnich dniach lipca podpisaliśmy umowę na budowę sali koncertowej na terenie Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Melomani będą mogli skorzystać z tego największego audytorium w mieście na wiosnę 2013 roku.

W imieniu Zamawiającego umowę sygnowali: Prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski oraz I-szy Zastępca Prezydenta miasta, Ryszard Łukawski. Wykonawcę, konsorcjum składające się z firm: Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestrcuturas SA oraz PHU „IWA”, reprezentowali: Alojzy Malczak, Dyrektor Regionu Południe Mostostal Warszawa oraz Yves Marchand i Jorge Calabuig Ferre, przedstawiciele Acciona Infraestructuras.
Zadanie obejmuje budowę sali koncertowej na 500 widzów wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną oraz parkingiem. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie istniejącej szkoły oraz poza obrysem obiektu, przy czym część istniejącego budynku będzie wyburzona, a część będzie podlegać przebudowie. Wybudowany obiekt będzie posiadał walory estetyczne oraz wysokie parametry akustyczne.
Nowe pomieszczenia będą pełniły funkcję koncertową (koncerty, przesłuchania, konkursy muzyczne, audycje muzyczne, małe formy sceniczne) oraz funkcję konferencyjną z przeznaczeniem na organizację szkoleń lub wykładów (warsztaty muzyczne, przesłuchania muzyczne, narady). Oprócz głównego audytorium powstanie sala kameralna na 167 miejsc, specjalnie wyciszone pomieszczenia do ćwiczeń oraz studio nagrań.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania to 20 miesięcy, a wartość umowy to 27,5 mln zł PLN. Inwestycję realizuje Region Południe, Oddział Katowice.