Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozpoczęliśmy budowę S19 Rzeszów Południe-Babica

04 kwietnia 2022

4 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty na budowie odcinka drogi S19 Rzeszów Południe-Babica. Inwestycję realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony.

Budowę oficjalnie zainaugurowali m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Mostostal Warszawa podczas uroczystości reprezentowali Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu i Sławomir Barczak, Dyrektor Oddziału Infrastruktury oraz Dyrektor Kontraktu.

- To szczególna inwestycja zarówno dla Mostostalu Warszawa, jak i dla województwa podkarpackiego. Podjęliśmy się budowy drogi ekspresowej z najdłuższym obecnie tunelem w Polsce wykonywanym metodą TBM. Jest to znak rozwoju, jaki w ostatnich latach poczyniliśmy, jak również potwierdzenie naszej silnej pozycji jako czołowego generalnego wykonawcy inwestycji drogowych w Polsce - mówi Jorge Calabuig Ferre.

S19 Rzeszów Południe-Babica

Odcinek, który wybuduje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony to jedną z najciekawszych i najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Zadanie zakłada budowę tunelu o długości 2255 m. Na odcinku powstanie również sześć estakad, dwa wiadukty drogowe, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 19. Na odcinku od Rzeszowa do Babicy wybudowane będą trzy przejścia dla zwierząt. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje również budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych oraz dwóch lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podziemny tunel o długości ponad 2 km

Tunel będzie miał 2255 metrów długości (w osi trasy). Składać się będzie m.in. z dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 metra średnicy (sama tarcza wiercąca mierzy 15,2 m).

Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 100 metrów. Tunel będzie spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dla bezpieczeństwa podróżujących (kategoria A wg ADR).

Dla uruchomienia i prawidłowej pracy TBM wykonane zostanie przyłącze elektroenergetyczne z sieci Wysokiego Napięcia 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV. Przewiduje się również budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody o wydajności sięgającej 1500 m3/d.

Technologia, know-how i sprzęt do drążenia tunelu, który ma zostać wykorzystany przy tym projekcie, zostanie dostarczony przez Accionę, firmę, która jest większościowym udziałowcem Mostostalu Warszawa i na tym Projekcie jest partnerem odpowiedzialnym za realizację części tunelowej.

Data podpisania kontraktu: 10.07.2020
Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto
Termin realizacji: 54 miesiące bez okresów zimowych

Fot. MW.