Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozpoczęliśmy budowę S19 Nisko Południe-Podgórze

25 lutego 2020

21 lutego br. oficjalnie wbiliśmy pierwszą łopatę na budowie S19 Nisko Południe-Podgórze, inwestycji, której generalnym wykonawcą jest konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construction.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Bogdan Tarnawski, Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także przedstawiciele Mostostalu Warszawa: Dyrektor Obszaru Infrastruktury Sławomir Barczak, Dyrektor Kontraktu Tomasz Szepietowski i Kierownik Budowy Marcin Tymura.

- Rozpoczęcie prac to moment, kiedy można powiedzieć "sprawdzam". Dzięki naszemu doświadczeniu i sprawdzonej kadrze najlepszych inżynierów nie mam wątpliwości – sprostamy temu zadaniu. Ważna dla nas będzie dobra współpraca z Zamawiającym, władzami centralnymi i lokalnymi, a także lokalną społecznością. Z naszej strony deklaruję: współpraca z Mostostalem Warszawa i Accioną Construcción będzie dobra - mówił podczas uroczystości Sławomir Barczak.

Opis inwestycji

Początek tego odcinka S19 przyjęto za węzłem "Nisko Południe" tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19 odbija w kierunku południowo-wschodnim. W km 428+400 zlokalizowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej. Przedmiotowy odcinek kończy się przed węzłem "Podgórze", gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką DW861.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej.

Fot. MW.