Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Strzyżowa

15 maja 2018

14 maja br. uroczyście wbito łopatę pod obwodnicę Strzyżowa. Będzie to największa pod względem finansowym inwestycja realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wykonawcą obwodnicy jest konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Kielce.

Inwestycja odegra ważną rolę dla miasta – skieruje ruch tranzytowy poza centrum. Ma znaczenie również dla regionu: usprawni łączność drogową na odcinku Babica–Twierdza. - Obwodnica Strzyżowa to nie tylko szybszy transport na Podkarpaciu, to także poprawa bezpieczeństwa - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

Wykonawca przewidział budowę zarówno jednopoziomowych (typu rondo), jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami lokalnymi oraz linią kolejową. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów nad rzeką Wisłok, Stopnica oraz potokiem Różanka. - Trzeba zburzyć cztery domy, w tej chwili jeszcze mieszkają w nich właściciele, ale nigdy z tego powodu nie było protestów, mieliśmy indywidualne, ludzkie sprawy, które udało nam się bezkonfliktowo doprowadzić do końca – powiedział w czasie uroczystego rozpoczęcia budowy Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Budowa obwodnicy będzie kosztowała 106 mln zł, z czego 90 mln zł to środki UE. – Dzięki tej inwestycji Podkarpacie umocni swoją pozycję wśród województw, które najlepiej wykorzystują środki unijne. W tej chwili województwo jest na trzecim miejscu. To bardzo wysoka pozycja, medalowa, wręcz historyczna. Podkarpacie jest wzorcem nie tylko dla pozostałych województw makroregionu wschodniej Polski, ale także dla takich regionów jak Małopolska, Śląskie, Zachodniopomorskie – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Alicja Zając, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, radny województwa Wojciech Zając, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, starosta strzyżowski Robert Godek, a także dyrektor obszaru infrastruktury Mostostalu Warszawa Sławomir Barczak.

Zakończenie budowy zaplanowano na czwarty kwartał 2019 r. Inwestorem jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.