Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozmawiamy o energetyce

05 września 2017

Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW gromadzi co roku przedstawicieli rynku energii w Polsce. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, podczas którego eksperci w dziedzinie mają szansę zdobyć najświeższe informacje dotyczące różnych aspektów przemysłu energetycznego i rozwoju polskiej energetyki.

Partnerami XIX Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów byli m.in. Ministerstwo Energii, PGE GiEK i PGNiG, Urząd Regulacji Energetyki, Polskie Sieci Energetyczne, a także Grupa Tauron, Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz Wojewoda Łódzki. Wydarzenie od lat przyciąga najważniejszych uczestników rynku – producentów energii, zakłady energetyczne, instytucje publiczne, generalnych wykonawców i dostawców technologii oraz urządzeń dla przemysłu energetycznego. Tematów do dyskusji było wiele. Rozwój krajowej energetyki był rozpatrywany pod kątem innowacyjności, środowiska, bezpieczeństwa, efektywności czy też współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój tego potężnego rynku. W sumie dwudniowy program debat i paneli pozwolił w kompletny i wszechstronny sposób ocenić stan krajowej energetyki oraz wyznaczyć kierunek zmian, w którym powinna podążać.

Polski system energetyczny stoi przed wielkim wyzwaniem. Mamy do czynienia z przestarzałą infrastrukturą. Do tego większość naszych elektrowni funkcjonuje w oparciu o węgiel, co w perspektywie obecnych norm emisji CO2 i międzynarodowych zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej wystawia całą branżę na próbę. Znamy potrzeby. Problem stwarzają koszty modernizacyjne, bo niestety inwestycje w elektrownie generują olbrzymie nakłady inwestycyjne. Realizowana właśnie budowa nowych bloków energetycznych w Opolu przez Mostostal Warszawa opiewa na 11 miliardów złotych – skomentował uczestniczący w koneferencji Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki Mostostal Warszawa.

Niewątpliwym atutem sympozjum jest spotkanie ekspertów z branży, prezentujących odmienne punkty widzenia i doświadczenia. Obecność zarówno inwestorów, klientów, odbiorców, jak i naukowców stwarza bardzo dobre warunki do dialogu różnych podmiotów związanych z energetyką. W gronie gości sympozjum obok Mostostalu Warszawa znaleźli się przedstawiciele m.in. Agencji Rynku Energii, Enea, Energa, GE Power, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Siemens, polskich elektrowni i elektrociepłowni, największych generalnych wykonawców w Polsce realizujących bądź zainteresowanych realizacją zleceń dla energetyki, uczelni wyższych oraz firm powiązanych z rynkiem energetycznym. Długa lista uczestników sprzyjała owocnym dyskusjom i wymianie doświadczeń.