Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozbudowujemy Centrum Hewelianum

30 lipca 2010

29 lipca podpisaliśmy dwie umowy na wykonanie robót budowlanych na rzecz Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” na terenie zespołu pofortecznego Grodzisko (Góry Gradowej) w Gdańsku. Łączna wartość prac wynosi 11,07 mln złotych brutto.

Centrum Hewelianum znajduje się na terenie ufortyfikowanego wzgórza położonego w centrum miasta, powyżej dworca PKP i PKS. Zachowane liczne budowle obronne pochodzą głównie z lat 1867-1874, a większość z nich została już zaadoptowana na cele wystawiennicze. Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Europie, gdzie historyczne obiekty inżynierii wojskowej stanowią bazę dla Centrum Odkrywania Wiedzy, w którym realizowane są innowacyjne metody kształcenia dzieci i młodzieży – nauka poprzez zabawę oraz samodzielne eksperymentowanie.

Zlecone prace budowlane realizowane będą przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA oraz Acciona Infraestructuras i potrwają 12 miesięcy. W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Przemysław Piotr Guzow, dyrektor PKFM „Twierdza Gdańsk”, natomiast Wykonawcę reprezentowali – Wacław Rosiak, dyrektor Obszaru Rozwoju Regionalnego Mostostal Warszawa, Maciej Solawa – dyrektor gdańskiego oddziału stołecznej spółki oraz Yves Marchand i Jorge Calabuig, przedstawiciele hiszpańskiego partnera konsorcjum.

Projekt obejmuje rewitalizację i adaptację na cele edukacyjno-ekspozycyjne historycznych budynków: Koszar Schronowych (1 kondygnacja podziemna i 2 nadziemne), Baterii Moździerzy (2 kondygnacje nadziemne) wraz z Poterną (podziemnym przejściem umożliwiającym komunikację wewnątrz twierdzy pomiędzy stanowiskami bojowymi) oraz Laboratorium Amunicyjnym nr 3. Ponadto w Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową jedną funkcjonalną całość, powstanie nowoczesna multimedialna ekspozycja oraz laboratoria dla studentów gdzie prowadzone będą warsztaty i zajęcia akademickie. 

W ramach zadania odtworzony zostanie fragment Muru Carnot’a, o długości 9,50 m oraz powstanie nowy budynek techniczno-sanitarny, wbudowany w wał ziemny, który swoją architekturą i wykończeniem będzie komponował się z zabytkowym otoczeniem. Uporządkowany i zagospodarowany zostanie również teren Majdanu – centralnego placu fortu. Wybudowane zostaną też nowe drogi dojazdowe i parkingi. 

Wszystkie prace budowlane realizowane będą pod nadzorem konserwatora zabytków. Całkowita powierzchnia modernizowanych i budowanych obiektów wynosi blisko 4 tys. m2, a kubatura 13, 5 tys. m3. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.