Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozbudowaliśmy nasze struktury

11 września 2009

Mostostal Warszawa powiększył swoje struktury o nową jednostkę organizacyjną – 10 września został otwarty Oddział Katowice.

W obecności licznie zaproszonych gości, przedstawicieli spółek z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa oraz pracowników, zarząd firmy dokonał uroczystego otwarcia nowego Oddziału. Został on powołany w ramach struktur Pionu Budownictwa Przemysłowego, a jego dyrektorem mianowano Jarosława Żemłę. Celem nowej jednostki jest rozwój i umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej w tym strategicznym dla przemysłu i energetyki regionie.
Serdecznie witamy nowych kolegów i życzymy im samych sukcesów!