Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozbudowa łódzkiej filmówki rozpoczęta

18 listopada 2009

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski w poniedziałek zainaugurował budowę Centrum Dydaktyki Nowych Mediów przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Przed uroczystym rozpoczęciem prac, których realizację szkoła powierzyła Mostostalowi Warszawa, zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę autorstwa Grzegorza Małeckiego przedstawiającą zasłużonych wykładowców łódzkiej filmówki. Wśród prac znalazł się również portret ministra Zdrojewskiego. Kolejną atrakcją był koncert muzyki poważnej w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej. Po występie odbyło się zwiedzanie terenów, na których powstanie nowy budynek szkoły.

Następnie Minister Zdrojewski wraz z rektorem uczelni Robertem Glińskim, symbolicznym uderzeniem kilofa w ścianę budynku przeznaczonego do rozbiórki, zainaugurowali budowę nowego centrum. W tej części uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszej firmy: Jerzy Binkiewicz, członek zarządu, Wacław Rosiak, dyrektor Pionu Rozwoju Regionalnego i jego zastępca Bartłomiej Kłos. Naszą firmę zaproszono również do udziału w konferencji poświęconej wykorzystaniu dofinansowania z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Podpisanie umowy na budowę Centrum Dydaktyki Nowych Mediów