Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizujemy europejski projekt Trans-IND

30 czerwca 2009

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się dwudniowe spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektu Trans – IND, którego liderem jest Mostostal Warszawa.

Celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego jest uprzemysłowienie procesu budowy infrastruktury transportowej poprzez zastosowanie elementów wykonanych z kompozytów polimerowych. Jednym z kluczowych działań, jakie podjęte zostanie w ramach Trans-IND będzie analiza potrzeb i wymagań inwestora niezbędna do stworzenia katalogu elementów infrastruktury drogowej, by w przyszłości móc je produkować na skalę przemysłową. Z ramienia Mostostalu koordynacją projektu zajmie się Biuro Analiz i Rozwoju.

Spotkanie blisko 20 firm oraz jednostek naukowych z całej Europy zainaugurował prezes Jarosław Popiołek. W swoim przemówieniu podkreślił, że jest dumny, iż Mostostal Warszawa jest pierwszą polską firmą koordynującą realizację tak dużego, europejskiego projektu. Zaznaczył również, że Trans – IND to przedsięwzięcie bardzo ważne dla naszego kraju, który wciąż boryka się z brakiem dobrej jakości infrastruktury drogowej.