Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacja nowego projektu europejskiego

08 marca 2007

Mostostal Warszawa podjął się realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw projektu, którego przedmiotem jest: "Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego".Innowacyjne rozwiązania opracuje przy współpracy Wojskowej Akademii Technicznej.

Wstąpienie naszego kraju do NATO, obecność polskich sił w Iraku to tylko niektóre czynniki wpływające na wzrost zagrożenia Polski ze strony terrorystów. Powstaje zatem konieczność identyfikacji możliwego zakresu zniszczeń i uszkodzeń w obiektach budowlanych w sytuacji ataku terrorystycznego. Świadomość wystąpienia tego rodzaju zagrożeń umożliwia lepsze zabezpieczanie konstrukcji budowlanych a w konsekwencji zminimalizowania ich uszkodzeń. Dlatego też Mostostal Warszawa postanowił opracować system wzmocnień konstrukcji, które w znacznym stopniu zwiększyłby ich odporność na czynniki rażenia wywołane atakiem terrorystycznym.

Opracowanie odpowiedniej technologii poprzedzi szereg analiz pozwalających na określenie: parametrów oddziaływania czynników rażących na konstrukcje budowlane, rodzajów konstrukcji stosowanych w obiektach użyteczności publicznej (najbardziej narażonych na atak terrorystyczny), skutków środków rażenia na konstrukcje budowlane, odporności podstawowych materiałów konstrukcyjnych i prostych elementów konstrukcji na oddziaływania typu wybuchowego. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą do stworzenia wskaźnika charakteryzującego poziom odporności poszczególnych rodzajów konstrukcji na czynniki rażenia przed i po wprowadzeniu wzmocnień. Pozwolą one również na stworzenie zasad projektowania i wykonywania wzmocnień konstrukcji budowlanych, określenie sposobów użytkowania obiektów w momencie zagrożenia oraz opracowania katalogu systemów wzmocnień dla typowych rodzajów konstrukcji i założonego poziomu odporności na czynniki rażenia.

Paweł Poneta z Biura Rozwoju i Analiz Mostostalu Warszawa, koordynator projektu wskazuje na znaczącą rolę materiałów kompozytowych przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań: włókien szklanych, aramidowych oraz węglowych. Z powodzeniem stosowane są one w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed atakami z 11 Września miała miejsce modernizacja budynku Pentagonu, podczas której w celu zwiększenia jego fizycznej odporności zastosowane zostały materiały kompozytowe. Wzmocnienie budynku znacznie zmniejszyło straty wywołane uderzeniem w niego samolotu. Na początku sierpnia tego roku Mostostal wraz z Wojskową Akademią Techniczną przeprowadzi na poligonie w Kazuniu badania doświadczalne dotyczące oddziaływania czynników rażenia na elementy i układy konstrukcji bez i z uwzględnieniem wzmocnień. Realizacja projektu potrwa do końca października 2007 roku.