Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacja Mostostalu Warszawa jako pierwsza w Polsce z najwyższym poziomem certyfikacji zrównoważonego budownictwa

21 grudnia 2020

Zakład produkcyjny ETAC w Tczewie, zrealizowany przez Mostostal Warszawa, jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat DGNB (Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego) na poziomie Platinum.

- Uzyskanie najwyższego poziomu certyfikacji DGNB to potwierdzenie wysokiej jakości realizacji oferowanej przez Mostostal Warszawa oraz naszego zaangażowania w rozwój budownictwa przyjaznego środowisku. W trakcie realizacji tej inwestycji zwracaliśmy uwagę na wykorzystywanie ekologicznych materiałów oraz ich trwałość, co pozwoli ograniczyć koszty eksploatacji obiektu. Wybudowany zakład ETAC wpisuje się w naszą ideę firmy odpowiedzialnej społecznie i cieszę się, że jako pierwszy w Polsce został on wyróżniony tak prestiżowym certyfikatem – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

DGNB to obok amerykańskiego LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz brytyjskiego BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) najbardziej popularna certyfikacja potwierdzająca ekologiczne walory budynku. Cechuje się wszechstronnością, gdyż sprawdzane są następujące zagadnienia: środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, techniczne, procesy planowania, lokalizacja oraz jakość placu budowy. W porównaniu z innymi certyfikacjami, DGNB stawia dwa warunki krytyczne, których niespełnienie wyklucza uzyskanie pozytywnej oceny. Dotyczą one ilości lotnych związków organicznych w powietrzu oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

System DGNB dzieli się na cztery poziomy certyfikacji, zależne od liczby uzyskanych punktów podczas weryfikacji. Aby zdobyć najwyższą kategorię Platinum, należy uzyskać minimum 65% punktów z każdego z zagadnień, a ogólna ocena musi przekroczyć 80% punktów. Zakład produkcyjny ETAC w Tczewie spełnił wszystkie te warunki, zdobywając łącznie 88,3% punktów.

Fabryka znajduje się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach podpisanej umowy Mostostal Warszawa zrealizował budowę kompleksu czterech budynków, połączonych ze sobą łącznikami, o powierzchni użytkowej blisko 12 000 m2. Są to: budynek biurowy, hala produkcyjno-montażowa, warsztat produkcji metalowej oraz magazyn wraz z centrum dystrybucyjnym. Zadanie obejmowało również budowę infrastruktury towarzyszącej: podziemnego zbiornika p.poż. o pojemności 800 m3, podziemnych i wewnętrznych instalacji, parkingów i dróg wewnętrznych. Zakład ETAC powstał w ramach strategii rozwojowej zakładającej zwiększenie możliwości produkcyjnych skandynawskiego potentata na rynku sprzętu rehabilitacyjnego. Obecnie w zakładzie jest prowadzona głównie działalność montażowa oraz dystrybucja produktów na rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Mostostal Warszawa realizował tę inwestycję w latach 2018-2020.