Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Przystań Rybacka w Mechelinkach

19 lipca 2012

Urząd Gminy Kosakowo powierzył Mostostalowi Warszawa zagospodarowanie morskiej przystani rybackiej w Mechelinkach.

W ramach świeżo podpisanego projektu: „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” do końca przyszłego roku wykonamy prace o wartości 15,72 mln zł. Nie tylko rozbudujemy przestrzeń, ale i odpowiednio ją wyposażymy.

Realizacja obejmie:
- budowę bazy warsztatowo-socjalnej i sprzedaży ryb - budynków jedno i dwukondygnacyjnych o łącznej powierzchni  użytkowej 540 m² oraz pięć budynków po 90m² każdy,
- budowę pomostu żelbetowego o dł. ok. 175 m, szer. 4,5 m, posadowionego na dwupalowych podporach, zwieńczonych żelbetowym oczepem wraz z wyposażeniem.
(Pokład pomostu będzie drewniany a poszycie i barierki wykonane zostaną z drewna dębowego. Od strony lądu pomost zakończony zostanie pochylnią o długości 6,35 m i spadku 6%. Połączy ona bazę rybacką, pomost i przystań. Od wspomnianej pochylni odchodziła będzie kolejna pochylnia oraz schody objęte odrębnym opracowaniem.U nasady pomostu znajdą się schody (z obu stron pomostu), które umożliwią wejście na jego konstrukcję z plaży. Schody przewidziano także na końcu pomostu rybackiego od strony Zatoki Puckiej. Umożliwią one rybakom komunikację pomiędzy żelbetowym pomostem rybackim a stalowym pomostem rybackim (pomocniczym) i falochronami pływającymi.),
- budowę stalowego pomostu pomocniczego, na podporach z pojedynczych pali stalowych, o dł. ok. 55 m, szer. 3,8 m scalający pomost żelbetowy i falochrony,
- budowę przystani rybackiej składającej się z falochronów pływających mocowanych do pali stalowych oraz trzech pływających pomostów cumowniczych wraz z wyposażeniem,
- budowę odcinka wału przeciwsztormowego o długości 206 m,
-budowę fundamentów wciągarek i rolek wraz z wyposażeniem, z zasilaniem elektrycznym i sterowniczym,
- budowę niezbędnych sieci i instalacji, podczyszczalni oraz przepompowni wód deszczowych, zbiornika żelbetowego ppoż o poj. 100m3,
- wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenie przystani w elementy małej architektury,
- budowę dwóch dalb do wciągania kutrów rybackich,
- budowę oznakowania nawigacyjnego przystani rybackiej wraz z jej oświetleniem i oświetlenia konturowego pomostów.

Za przebieg kontraktu odpowiedzialny będzie Obszar Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej, Mostostalu Warszawa SA.