Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Przez granicę

02 lipca 2010

Mostostal Warszawa poprawi jakość transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej. Przebudujemy drogę powiatową nr K1639 Dębno – Niedzica - Granica Państwa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu podpisał z nami wczoraj umowę na Przebudowę drogi powiatowej nr K1639 Dębno - Niedzica- Granica Państwa – w km od 0+000,00 do 5+000 oraz w km od 12+684,54 do 15+756,28. Dokumenty sygnowali: Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz reprezentujący Mostostal Warszawa Alojzy Malczak - Dyrektor Regionu Południe.

Wartość zawartego kontraktu to 15,71 mln zł. brutto. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Przebudowa drogi nr K1639 to część większego projektu pod nazwą Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - granica państwa – Niedzica, realizowanego ze słowackim partnerem.

Zakres prowadzonych przez Mostostal prac obejmie przebudowę ośmiokilometrowego odcinka drogi, remont czterech obiektów mostowych, budowę kładki pieszo-rowerowej oraz oznakowanie poziome i pionowe remontowanych fragmentów. W ramach inwestycji wykonane zostanie także rondo, a na odcinku od zamku w Niedzicy do granicy państwa powstanie ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem. Realizacją kontraktu, który potrwa 17 miesięcy zajmie się krakowski oddział naszej firmy.