Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Przed czasem

04 października 2010

Pół roku przed terminem skończyliśmy pierwszą część kontraktu realizowanego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W oddanym do użytku, 4 października, budynku naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji kształcić się może jednocześnie blisko 2300 studentów. Wewnątrz obiektu znajduje się 25 sal wykładowych, pracownie komputerowe, sale ćwiczeniowo-laboratoryjne oraz aula na 260 osób. 

Wizytówką uczelni będzie jednak kolejny etap inwestycji – aula o abstrakcyjnym kształcie nazywana przez niektórych „Jajem Kolumba”. Realizacja tej części kontraktu planowana jest na koniec roku. Co oznaczałoby, że i tę część prac skończymy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

Za sprawny przebieg inwestycji odpowiada Oddział Poznań Mostostalu Warszawa.