Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Przebudujemy wadowicki Rynek

09 czerwca 2010

Mostostal Warszawa zrewitalizuje najważniejszą przestrzeń publiczną Wadowic - Plac Jana Pawła II. Rynek zyska zdecydowanie bardziej kameralny charakter.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową” to jedna z największych inwestycji jaka przeprowadzona zostanie w Wadowicach w ciągu najbliższych lat. Wartość podpisanej umowy wynosi 7.24 mln zł brutto, z czego większość pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.
Modernizacja placu polegać będzie na powiększeniu jego powierzchni, zmianie kształtu oraz wymianie ok. 5 tys m² samej nawierzchni.
Mostostal przebuduje również część ulic przylegających do Rynku, zamontuje nowe ławki, oświetlenie, pojemniki na śmieci, fontannę, studnię oraz kiosk informacji turystycznej tzw. infobox.
Sporą część prac wykonamy pod płytą Rynku. Zgodnie z harmonogramem wymienimy stare instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne oraz elektroenergetyczne. 
Ukończona inwestycja poprawi nie tylko funkcjonalność ale i estetykę centrum miasta. Plac Jana Pawła II, oprócz funkcji reprezentacyjnej i komunikacyjnej, stanie się miejscem odpoczynku, spotkań, spacerów i refleksji.
Termin wykonania umowy upływa 31 października 2012 r. Kontrakt zrealizuje Region Południe.