Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Przebudujemy ulicę w Białymstoku

08 października 2012

Urząd Miasta Białystok powierzył Mostostalowi Warszawa przebudowę ulicy K. Ciołkowskiego. Wartość inwestycji to blisko 30,60 mln zł brutto.

Podpisany na początku października kontrakt obejmuje przebudowę ponad 3 km ulicy K. Ciołkowskiego oraz budowę 150 m odcinka ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.


Zakres prac Mostostalu obejmie m.in.: roboty sanitarne (kanalizację deszczową, przepusty, sieć gazową), roboty teletechniczne, roboty elektryczne (budowę oświetlenia, roboty branży elektroenergetycznej), wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych i dwóch tablic pamiątkowych.


Do naszych zadań poza robotami budowlanymi należała będzie również obsługa geodezyjna.
Za realizację inwestycji, która potrwa około 1,5 roku odpowiadał będzie Oddział Infrastruktury Regionu Północnego Mostostalu Warszawa SA.


Dane techniczne:
- kategoria ruchu jezdni głównej KR5
- prędkość projektowa Vp=60km/h
- prędkość miarodajna Vm=80km/h
- droga klasy GP
- przekrój uliczny dwujezdniowy 2x7m
- ścieżka rowerowa szerokość 2 m wzdłuż południowej strony ul. Ciołkowskiego
- chodnik szerokość 2m wzdłuż południowej strony ul. Ciołkowskiego
- ciąg pieszo -rowerowy szerokość 3 m wzdłuż północnej strony ul. Ciołkowskiego