Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Przebudowa skweru Hoovera zakończona

08 grudnia 2008

Władze stolicy reprezentowane przez Jacka Wojciechowicza - zastępcę prezydenta m.st. Warszawy, Renatę Kaznowską - dyrektor Zarządu Terenów Publicznych oraz Wojciecha Bartelskiego - burmistrza dzielnicy Śródmieście dokonały w piątkowy wieczór uroczystego otwarcia zmodernizowanego przez Mostostal Warszawa Skweru Hoovera.

Oddanie do użytkowania Skweru Hoovera zakończyło kompleksową rewitalizację Krakowskiego Przedmieścia. Wykonane z naturalnych materiałów: nowoczesny pawilon gastronomiczny, podziemna sala wystawowa, a także nowa nawierzchnia placu, wpisują się w charakter całej inwestycji. Jak podkreśliła dyrektor Kaznowska - wraz z nadejściem wiosny, warszawiacy będą mogli dodatkowo podziwiać fontannę kaskadową oraz zieleń, które zapewnią temu miejscu wyjątkowy charakter.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, odbył się w dolnej restauracji program artystyczny pt. „Przedwojennych kawiarni czar...” Całość przedstawienia utrzymana była w klimacie kabaretowym 20-lecia międzywojennego. Program prowadził Jacek Borkowski oraz goście specjalni: Jan Zagozda i Danuta Żelechowska. Można było usłyszeć między innymi Mariana Opanię z utworami Juliana Tuwima i Mariana Hemara oraz Janusza Horodniczego z humorem żydowskim.