Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Projekty infrastrukturalne Mostostalu Warszawa

15 listopada 2018

W ciągu 75-ciu lat działalności, Mostostal Warszawa był zaangażowany w budowę najważniejszych obiektów infrastrukturalnych. Zbudowaliśmy kilometry polskich autostrad i dróg ekspresowych, obwodnice miast, a także większość warszawskich mostów. Zbudowaliśmy również Most Rędziński we Wrocławiu - czwarty co do wielkości betonowy most na świecie i najwyższy i najdłuższy most w Polsce.

Ostatnie miesiące pokazały, że Mostostal Warszawa jest coraz bardziej aktywny w budownictwie drogowym. - Ostatnie sukcesy Mostostalu Warszawa cieszą tym bardziej, że pierwsza, zrealizowana ponad 70 lat temu przez naszą firmę inwestycja to również projekt infrastrukturalny: odbudowa Mostu Poniatowskiego w Warszawie - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

14.05.2018 - Symboliczne wbicie łopaty na budowie obwodnicy Strzyżowa

14 maja 2018 r. wbito łopatę pod obwodnicę Strzyżowa. W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Alicja Zając, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, radny województwa Wojciech Zając, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, starosta strzyżowski Robert Godek, a także dyrektor obszaru infrastruktury Mostostalu Warszawa Sławomir Barczak.

19.07.2018 - podpisanie umowy na realizację S61 Ełk Południe-Wysokie

19 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI, PEUiM Białystok z Grupy Trakcja umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie. - S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej - mówił podczas uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

26.07.2018 - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK73

26 lipca br. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: firmami Masfalt i Drogomex umowę na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość umowy to prawie 78 mln zł. - Cieszę się, że to kolejna inwestycja drogowa, którą Mostostal Warszawa będzie mógł zrealizować w województwie świętokrzyskim z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Czujemy się związani z tym regionem, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy tutaj kluczową inwestycję, jaką jest odcinek drogi ekspresowej S7 stanowiący obwodnicę Kielc - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

14.11.2018 - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę S19 Nisko Południe-Podgórze

14 listopada 2018 r. konsorcjum Mostostalu Warszawa i ACCIONA Construcción podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze”. Wartość umowy to 272,5 mln PLN brutto.

30.01.2019 - przekazanie placu budowy pod I etap obwodnicy Morawicy

30 stycznia 2019 r. kielecki Oddział GDDKiA przekazał Mostostalowi Warszawa - liderowi konsorcjum realizującego inwestycję - plac budowy pod I etap obwodnicy Morawicy w ciągu DK73.

13.05.2019 - Symboliczne wbicie łopaty na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

13 maja 2019 r. uroczyście wbito łopatę pod obwodnicę Stalowej Woli i Niska. – Dzisiejsza uroczystość cieszy nas tym bardziej, że jest kolejną oznaką powrotu naszej firmy do realizacji dróg w Polsce oraz stanowi o ważności tego segmentu budownictwa w naszym portfelu. Stale wzmacniamy nasz potencjał kadrowy i sprzętowy. Ruszają prace przy budowie obwodnicy Morawicy, a w przyszłym roku rozpoczną się prace przy budowie odcinków dróg ekspresowych: S61 oraz S19, które w tej chwili są w fazie projektowania. Cieszę się zatem, że dzisiaj możemy rozpocząć budowę tej obwodnicy po kilkuletniej przerwie dla największego Inwestora, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - mówił podczas uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

20.05.2019 - Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Praszki w ciągu DK45

20 maja br. Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. - Obwodnica Praszki to bardzo ważna inwestycja dla Mostostalu Warszawa. Dzisiejsza umowa jest oznaką zaangażowania naszej firmy w obszar budownictwa drogowego oraz stanowi o ważności tego segmentu w naszym portfelu - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. - Utrzymujemy również nasze zaangażowanie na terenie województwa opolskiego, na którym prowadzimy prace zw. z budową nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. 

31.01.2020 - Oficjalne otwarcie obwodnicy Strzyżowa

31 stycznia 2020 r. oficjalnie otwarto obwodnicę Strzyżowa. - Kolejny raz udowodniliśmy, że Mostostal Warszawa, a także Mostostal Kielce zaliczają się do grona najlepszych generalnych wykonawców w Polsce. To firmy, którym można ze spokojem powierzyć największe inwestycje, mając pewność, że zostaną one zrealizowane sprawnie, z najwyższą jakością i w terminie - mówił Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

07.02.2020 - podpisanie umowy na realizację S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino

7 lutego 2020 r. Mostostal Warszawa SA i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarły kontrakt na realizację odcinka drogi ekspresowej S11 od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino o długości 19,28 km. - Odcinek drogi ekspresowej S11, który będziemy realizować w województwie zachodniopomorskim, to bardzo istotny projekt dla Mostostalu Warszawa. Umacnia on naszą pozycję, jako jednego z kluczowych Wykonawców w Programie Budowy Dróg Krajowych oraz zwiększa nasze zaangażowanie na terenie województwa, dla którego realizujemy inne kluczowe inwestycje - mówił Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

21.02.2020 - uroczystość wbicia łopaty na budowie S19 Nisko Południe-Podgórze

21 lutego br. oficjalnie wbiliśmy pierwszą łopatę na budowie S19 Nisko Południe-Podgórze, inwestycji, której generalnym wykonawcą jest konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construction. - Dzięki naszemu doświadczeniu i sprawdzonej kadrze najlepszych inżynierów nie mam wątpliwości – sprostamy temu zadaniu. Ważna dla nas będzie dobra współpraca z Zamawiającym, władzami centralnymi i lokalnymi, a także lokalną społecznością. Z naszej strony deklaruję: współpraca z Mostostalem Warszawa i Accioną Construcción będzie dobra - mówił podczas uroczystości Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostal Warszawa SA.

09.07.2020 - podpisanie umowy na budowę S7 Załuski-Modlin

9 lipca 2020 r. Mostostal Warszawa SA i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarły umowę na zaprojektowanie i budowę 12 km drogi ekspresowej S7 od węzła Załuski do węzła Modlin. - Pierwszą inwestycją zrealizowaną przez Mostostal Warszawa była odbudowa mostu Poniatowskiego w Warszawie. Tym bardziej, jako firma, która swoją trwającą już 75 lat działalność rozpoczęła na Mazowszu i przy inwestycji infrastrukturalnej, drogowej – oceniam jako symboliczne, że powracamy do budowy dróg także w tym województwie - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

10.07.2020 - podpisanie umowy na budowę S19 Rzeszów Południe-Babica

10 lipca 2020 r. konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na zaprojektowanie i budowę ponad dziesięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. - Skalę tego zadania trudno porównywać do innych realizowanych projektów. Jednak oprócz skali, o historycznym znaczeniu tego projektu świadczy jego technologiczne zaawansowanie. Nasze założenia przewidują zastosowanie technologii tunnel boring machine – TBM. To znaczy, że do wybudowania tunelu planujemy wykorzystać specjalną maszynę drążącą, której średnica przekracza 15 metrów. Technologiczne zaawansowanie i skala tego projektu, w ramach którego powstanie tunel o największej średnicy w Polsce, jest wyjątkowym elementem polskiego planu inwestycji drogowych. - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

14.10.2020 - wbicie pierwszej łopaty pod budowę S61 Ełk Południe-Wysokie

 

14 października br. odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty pod budowę odcinka S61 Ełk Południe-Wysokie. Budowana droga to fragment największych inwestycji drogowych w Europie: Via Carpatia i Via Baltica. W ramach zadania zostanie wybudowanych ponad 19 km drogi S61 na odcinku węzeł Ełk Południe-węzeł Wysokie oraz fragment drogi S16 o długości 3,425 km. Mostostal Warszawa realizuje zadanie w ramach konsorcjum z Trakcją PRKiI i PEUiM Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów.

 

Obecnie - praca wre!

Umowy podpisane, a my już przystąpiliśmy do pracy. W części przypadków jest to praca na etapie projektowania, w niektórych rozpoczęły się prace budowlane. W ramach robót drogowych prowadzonych na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska trwa budowa nasypów, wykonywanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P oraz oczyszczanie i skrapianie podbudowy z AC 22P. Całość prac planowana jest do zakończenia w kwietniu 2021 roku.