Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Prace rozbiórkowe już za nami

08 września 2008

Dobiegł końca I etap rozbudowy Zakładu Wodociągu Centralnego, polegający na rozbiórce filtrów o konstrukcji żelbetowej. Mostostal zakończył również prowadzone równolegle prace projektowe.

Demontaż komór żelbetowych, w których następowała filtracja wody poprzez różne gradacje piasku i żwiru, rozpoczął się w styczniu tego roku. W czasie niemal 6 miesięcznych prac, każdego dnia średnio 50 ciężarówek wywoziło gruz, piasek i żwir. Łącznie Mostostal usunął z placu budowy przeszło 64 tys. m³ piasku, żwiru oraz prawie 17 tys. m³ betonu.

Na miejscu rozebranych filtrów powolnych powstanie zaawansowany technologicznie obiekt, w którym zamontowane zostaną najnowocześniejsze urządzenia i instalacje do uzdatniania wody pitnej. Pozwolą one na zastosowanie do jej uzdatniania nowej technologii ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym oraz natleniania. Budynek, który stanie u zbiegu ulic Raszyńskiej i Filtrowej swoją architekturą nawiązywać będzie do zabytkowego zespołu filtrów Lindley’a. Jego ściany pokryje czerwona klinkierowa cegła, zaś wybrane elementy architektoniczne, jak na przykład zwięczenia okien, czy cokoły wykonane zostaną z piaskowca. Będzie to największa w Polsce stacja uzdatniania wody o maksymalnej przepustowości 300 tys. m³ wody na dobę.

Zakres prac powierzony Mostostalowi Warszawa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy oprócz budowy filtrów węglowych obejmuje również renowację znajdujących się na terenie warszawskiego wodociągu sieci technologicznych. Prace nie są łatwym zadaniem, gdyż muszą być realizowane w trakcie działania zakładu. Spółka zakończyła już czyszczenie oraz krycie cementem wewnętrznej powierzchni rurociągów DN 1200 i rozpoczęła remont kanału północnego i południowego, który prowadzony będzie równolegle z budową nowego obiektu.