Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Port w Gdyni

03 października 2011

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA powierzył nam przebudowę swojej infrastruktury. Kontrakt o wartości 27,8 mln zł skończymy w sierpniu 2013 r.

Przedmiotem zamówienia pn.: Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia – faza II jest w szczególności: 
1) Przebudowa ul. Polskiej na odcinku od ronda z ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza wraz z tym placem oraz budowa nawierzchni drogowo-kolejowej od wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego. Modernizacja będzie realizowana zgodnie z projektem budowlanym „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia” wykonanym przez BP Wuprohyd Sp. z o.o. obejmującym m.in. :
• Przebudowę ul. Polskiej na odcinku od ronda z ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza wraz z tym placem 
• Przebudowę torów kolejowych na odcinku od wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego
• Budowę nawierzchni drogowo-kolejowej dostosowanej do przeładunku towarów ciężkim sprzętem portowym na odcinku od przejazdu w ul. Rotterdamskiej do okolicy rodna ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego
• Przebudowę uzbrojenia podziemnego: oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, sieć CO, sieć telekomunikacyjna
• Wyburzenie obiektów budowlanych przy ul. Polskiej 9 i 13 oraz budynku stacji transformatorowej
• Przebudowę ogrodzenia terenu portu wzdłuż ul. Polskiej od ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Polskiej 9 i 13
2) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Celnej 5 na podstawie projektu budowlanego BPBK SA. W tym :
• Budowa nawierzchni parkingu wraz z elementami małej architektury
• Przebudowa uzbrojenia podziemnego: oświetlenie parkingu, ciepłociągu, sieci wod-kan
3) Przebudowa ogrodzenia wzdłuż ul. Polskiej od ul. Rotterdamskiej do ronda z ul. Chrzanowskiego .

Za realizację inwestycji odpowiada Oddział Infrastruktury Regionu Północnego.