Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ponad 170 pracowników po dodatkowym szkoleniu BHP

03 września 2020

W lipcu Dział BHP Mostostalu Warszawa rozpoczął pilotaż programu szkoleń kadry inżynierskiej w zakresie BHP.

– W sprawach BHP robimy więcej niż wymagają przepisy, ponieważ bezpieczeństwo pracowników traktujemy priorytetowo - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu. 

Celem programu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na prowadzonych przez Mostostal Warszawa budowach poprzez podniesienie świadomości dotyczącej bezpiecznej organizacji procesu budowlanego oraz roli i odpowiedzialności nadzoru. Szkolenie składa się z pięciu części: (1) statystyk wypadkowości i przyczyn wypadków; (2) rola nadzoru w bezpieczeństwie na budowie; (3) odpowiedzialność nadzoru w procesie budowlanym; (4) identyfikacja zagrożeń na budowie; (5) przekazanie informacji o wypadkach i ich skutkach dla budowy i pracowników. Szkolenie trwa około 2 godzin, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat. 

Pilotaż programu szkoleń będzie trwał do października 2020 r. Do dzisiaj (3 września) odbyły się szkolenia na 18 budowach i wzięło w nich udział 174 inżynierów Mostostalu. 

W przyszłym roku planowane jest objęcie programem szkoleń również pracowników podwykonawców, a także wprowadzenie szkoleń tematycznych (praca na wysokości/wykopy/przestrzeń zamknięta/transport pionowy/rola pozwoleń na pracę).

Na zdjęciu: szkolenie zespołu z budowy Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Fot. MW.