Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Pompownia oddana przed EURO!

19 maja 2012

Znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Narodowego w Warszawie w pełni zautomatyzowana pompownia została przekazana w ręce Inwestora.


Obszar Ochronny Środowiska i Energii Odnawialnej oddał do eksploatacji 15 maja pompownię przewałową wód burzowych na kanale burzowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
 
Inwestycja, którą zrealizowaliśmy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA objęła budowę:
- pompowni ścieków i komory zasuw połączonych ze sobą dwoma rurociągami technologicznymi z żywic poliestrowych DN 2000mm,
- stacji transformatorowej, rozdzielni SN, NN z węzłem sanitarno-socjalnym
- oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

Przepompownia właściwa z komorą rozprężną stanowi żelbetową konstrukcję o wymiarach 15x11,8 m i grubości ścian i stropów 60 cm. Sięga 11 m wysokości, z czego 10,2 m znajduje się poniżej terenu. Widoczna część ma wysokość 0,80 m a nadbudową w postaci klatki schodowej o wysokości 2,5 m. Podczas realizacji użyto ponad 800 m³ betonu. W skład zasadniczego wyposażenia technologicznego weszły cztery pompy śmigłowe AMACAN PA4 zabudowane w szybach rurowych o wydajności 2800l/s każda i mocy silnika 310kW.
Łączna wydajność pompowni wynosi 11 200 l/s, łączna moc silników przekracza 1 MW. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany oraz zintegrowany systemowo za pomocą łączy bezprzewodowych z przepompownią ścieków „Saska Kępa”, będącą strategicznym obiektem podczas intensywnych opadów atmosferycznych i nagłych roztopów śniegu stolicy. 

Komora zasuw mierzy 5,2x11,7 m. Jej całkowita wysokość to 7,38 m, z czego nad powierzchnię terenu wznosi się jedynie 0,4 m. Do jej wybudowania zużyto ponad 200m³ betonu. Komora została wybudowana na czynnym kolektorze burzowym o średnicy 2 m. Jej główne wyposażenie tworzą cztery zasuwy płytowe 2x2 m z napędem elektrycznymi oraz klapa zwrotna o średnicy DN 2000mm.
Obiekty stanowią szczelne „wanny” gdyż pompownia zlokalizowana jest na terenie o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, a zagłębienie tych obiektów wynosi odpowiednio 10,2 m i 7 m poniżej terenu.
Kontrakt wart 13,65 mln zł brutto trwał niecałe półtora roku.