Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Podpisaliśmy umowę na S19 Domaradz-Iskrzynia

07 listopada 2022

7 listopada 2022 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na realizację drogi ekspresowej S19 Domaradz-Iskrzynia. Wartość kontraktu: 1 063,25 mln zł brutto.

- Mostostal Warszawa jest obecny na budowach polskich dróg i na Podkarpaciu. Domaradz-Iskrzynia to trzeci odcinek drogi ekspresowej S19, który zrealizujemy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa. – Inwestycja jest dużym inżynierskim wyzwaniem, ponieważ odcinek Domaradz-Iskrzynia przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. To wymusza budowę szeregu obiektów inżynierskich.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. 

Podpisaliśmy umowę na S19 Domaradz-Iskrzynia

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.  
 

Szczegóły kontraktu

Data podpisania kontraktu: 07.11.2022
Wartość umowy: 1 063,25 mln PLN brutto
Termin realizacji: 39 miesięcy (do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca)
Termin płatności: 30 dni
Okres gwarancji: 15 lat
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% kwoty kontraktowej brutto w formie gwarancji bankowej

Na zdjęciach:

(1) Moment podpisania umowy (Od lewej od góry: Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Rafał Weber - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Adam Śnieżek - Poseł RP, Piotr Babinetz - Poseł RP. Od lewej od dołu: Wiesław Sowa - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA, Piotr Roszak - Dyrektor Kontraktu Mostostal Warszawa, Jacek Szymanek- Członek Zarządu Mostostal Warszawa).

(2) Moment po podpisaniu umowy (Od lewej: Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Rafał Weber - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jacek Szymanek - Członek Zarządu Mostostal Warszawa)

Fot. MW