Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Podpisaliśmy umowę na modernizację Hotelu Katowice

14 grudnia 2022

13 grudnia 2022 roku Mostostal Warszawa zawarł z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych w Katowicach, umowę na realizację modernizacji Hotelu Katowice. Wartość umowy: 130,28 mln zł brutto.

- Podpisując umowę na kolejną inwestycję realizowaną na terenie Katowic, chciałbym zapewnić i podkreślić, że jesteśmy zdeterminowani do sprawnej pracy i dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć ją z sukcesem. Posiadamy zespół bardzo dobrych specjalistów sprawdzonych na innych inwestycjach - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. – Zaznaczamy nasza obecność na terenie Katowic i na Górnym Śląsku, gdzie realizujemy szereg inwestycji, nie tylko w obszarze budownictwa kubaturowego, ale również energetyki.

Zakres umowy obejmuje modernizację hotelu i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli**** (czterogwiazdkowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

  • Wartość umowy 130,28 mln PLN (brutto);
  • Termin realizacji: do dnia 26.06.2024;
  • Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
  • Okres gwarancji: 120 miesięcy dla na szczelności systemu pokrycia dachowego i tarasów, 60 miesięcy na roboty budowlane, 24 miesiące na urządzenia, meble i wyposażenie hotelu;
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.