Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na budowach Mostostalu Warszawa

18 czerwca 2024

Od wielu już lat w Mostostalu Warszawa liczba wypadków ciężkich oraz śmiertelnych jest analogicznie na niskim i zerowym poziomie, co wyróżnia nas na tle innych firm branży budowlanej.

Bezpieczeństwo każdego pracownika na budowie jest naszym priorytetem. Skupiamy się na ciągłym udoskonalaniu procedur i  wytycznych BHP oraz edukacji pracowników opartej na uświadamianiu nt. zagrożeń występujących na budowach. Statystyki pokazują, że nasza polityka  przynosi pozytywne efekty, w postaci mniejszej liczby wypadków na budowach i ograniczaniu do minimum sytuacji o potencjale ciężkim lub śmiertelnym  - mówi Marcin Krysiewicz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska w Mostostalu Warszawa. 

Bezpieczeństwo w branży budowlanej w 2023 wg danych z GUS

W 2023 r. w budownictwie doszło ogółem do 3 597 wypadków przy pracy:

  • 35 z nich zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała,
  • 39 wypadków zakończyło się skutkiem śmiertelnym.

W Mostostal Warszawa doszło łącznie do 21 wypadków. Jedynie jedno zdarzenie miało charakter ciężki. Jednocześnie nie odnotowaliśmy wypadków śmiertelnych.

fot. MW