Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Plac budowy w Niedzicy przekazany

02 sierpnia 2010

Oficjalne przekazanie placu budowy pod modernizację 14 km odcinka drogi powiatowej z Dębna Podhalańskiego do granicy państwa w Niedzicy odbyło się 26 lipca na zamku w Niedzicy.

Podczas spotkania nie zabrakło starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera, wójtów gmin Łapsze Niżne i Nowy Targ – Pawła Dzibana i Jana Smarducha, posła Edwarda Siarka, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Roberta Waniczka, inżynierów i inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli Mostostalu Warszawa – dyrektora Regionu Południe Alojzego Malczaka i dyrektora Odziału Infrastruktury Łukasza Rachwały.

 

Po odbytej uroczystości inwestor i wykonawcy poszczególnych odcinków przenieśli się na skrzyżowanie dróg powiatowych w Niedzicy-Zamku – miejsce przeznaczone pod rondo, gdzie poprzez symboliczne wbicie łopaty został przekazany plac budowy.

 

Udział Mostostalu w inwestycji obejmie przebudowę najważniejszego odcinka o długości ośmiu kilometrów, w tym remont czterech obiektów mostowych, budowę kładki pieszo-rowerowej oraz oznakowanie poziome i pionowe remontowanych fragmentów. W ramach prac wykonane zostanie również rondo, a na odcinku od zamku w Niedzicy do granicy państwa powstanie ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem. Wartość kontraktu to 15,71 mln zł. brutto.
 

Przebudowa ta jest największą inwestycją drogową realizowaną w powiecie nowotarskim. Jest ona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.