Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa po raz pierwszy publikuje Raport CSR

30 kwietnia 2018

Społeczna odpowiedzialność biznesu na stałe wpisuje się w strategię biznesową i filozofię działania Mostostal-u Warszawa. Wszystkie inwestycje firmy realizowane są z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Stale poszukując nowych rozwiązań, Mostostal Warszawa wykorzystuje najnowsze technologie, starając się minimalizować wpływ swoich działań na środowisko naturalne. Firma aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa pracy i innowacyjnej działalności na polu badawczym.

Po raz pierwszy mamy przyjemność przedstawić Państwu raport CSR Mostostalu Warszawa za rok 2017, w którym szeroko prezentujemy nasze odpowiedzialne społecznie i środowiskowo podejście do biznesu, a także zrównoważonego rozwoju.

Raport został przygotowany zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu raportowania danych niefinansowych - Global Reporting Initiative poziom aplikacji CORE wersja GRI Standards.

Warto przypomnieć, że działania Mostostalu Warszawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i wymienione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Fot. Pixabay.com